Pedagogik

Den pedagogiska verksamheten på Kotten präglas av variation och glädje, men också flexibilitet. Vi utforskar tillsammans med barnen genom att arbeta med tema/projekt. Vi ser till varje barns behov och stimulerar dess utveckling. Barnens lärande fångar vi upp genom att använda oss av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med barnen blir det en ständig utveckling av arbetet och ett livslångt lärande.

Vi vill ha en verksamhet där alla får uppmärksamhet. Barnen ska bry sig om varandra och vara rädda om det gemensamma. Alla barn ska kunna göra sin röst hörd och lära sig att lyssna på andra. Vi strävar efter att barnet ska vara tryggt både i sig själv och i grupp.

Förskolans innemiljö inbjuder till upplevelser, fantasi och lek. Vi utformar och förändrar våra miljöer efter barnens behov och intressen. 

Vår gård är en kreativ plats med massor med möjligheter till lek och roliga upplevelser. Vi är nyfikna på vårt närområde och utforskar det ofta. Under dagen varvar vi aktiviteter både inom och utomhusDe barn som behöver sova gör det ute i sin vagn.

Nyfiken på att veta mer? Tveka inte, hör av dig så berättar vi!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar