Vad menas med föräldrakooperativ

En föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på Kotten. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får vi föräldrar samtidigt insyn, ansvar och engageras i verksamheten.
Föräldrakooperativet Kotten är politiskt och religiöst obundet. Vi är - tillsammans med bland annat 1200 andra förskolor, fritids och friskolor - medlemmar i Kooperativens företagarorganisation (KFO).

Vi har en egen kokerska som lagar maten.  

Personalen har det pedagogiska ansvaret och vi föräldrar har ansvaret för att ge personalen så bra förutsättningar som möjligt.

Så gott som varje dag arbetar en förälder på Kotten. Det betyder att man gör en arbetsinsats ungefär en gång i månaden, beroende på antal medlemsfamiljer. Arbetsinsatsen består i att man deltar i arbetet i barngruppen, hjälper till efter lunchen, tillagar mellanmålet på eftermiddagen och ansvarar för stängningen. Kort sagt: man avlastar personalen så att de kan ägna så mycket tid som möjligt åt sin pedagogiska uppgift.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar