Bra att veta

17/8 studiedag, Kotten är stängd

På den här adressen kan du hitta Läroplan för förskolan, LpFö 98 reviderad 2010:
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar